Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, bakterilerin ve diğer patojenlerin öldürülmesi amacıyla kullanılan iki farklı yöntemdir. Sterilizasyon, bir ortamda bütün mikroorganizmaların öldürülmesini amaçlar. Bu yöntemler, bakterileri, virüsleri ve diğer patojenleri tamamen yok edebilir. Dezenfeksiyon ise, bir ortamda bulunan patojenlerin sayısını azaltmak ve bu ortamın steril hale gelmesini sağlamak amaçlıdır. Dezenfeksiyon yöntemleri, bakterilerin ve diğer patojenlerin çoğunu öldürebilir, ancak tamamen steril hale getirmez. Sterilizasyon daha kapsamlı bir yöntemdir ve daha fazla patojeni yok edebilir, ancak dezenfeksiyon daha hızlı ve daha kolay uygulanabilir bir yöntemdir.

Comments are disabled.