PASİFİK ULTRAVİYOLE

Balık Çiftlikleri

Zararlı patojenler, su kültürü endüstrisinde bir beladır ve genellikle antibiyotiklerle kontrol edilir. Bu da su kalitesini ve dolayısıyla balıkların kalitesini olumsuz etkiler. Su ürünleri sektörü her yıl büyüdüğü için bu patojenleri sürdürülebilir bir şekilde azaltmak daha da önemli hale geliyor.

Bunun cevabı UV-C dezenfeksiyonudur. UV-C dezenfeksiyonun kullanımı güvenlidir ve herhangi bir dezenfeksiyon yan ürünü (DBP) oluşturmadan balık hastalıklarına karşı korur ve daha yüksek bir hayatta kalma oranı sağlar. PL Pro UV-C sistemleri bu nedenle birçok bakteri, virüs ve parazit türünün etkisizleştirilmesi için çok uygun maliyetlidir ve sağlıklı, temiz ve güvenli su sağlar. Bu, saf, lekesiz bir ürünle sonuçlanır: ilaç kalıntısı olmayan daha iyi ve daha sağlıklı balıklar. Ayrıca PL Pro UV-C sistemleri bakteriyolojik ve mikrobiyolojik tehlikelerle mücadele etmeye ve suyu sektörün yakalaması gereken kalite düzeyine getirmeye uygundur.

Tipik olarak UV sistemleri, devridaim su ürünleri yetiştirme sistemlerine ve ayrıca giriş ve tahliye suyu uygulamalarına kurulur. Giriş suyu için temel amaç, tesise hiçbir dış patojenin girmemesini sağlamaktır. Sirkülasyon sistemlerinde UV-C suyun geçirgenliğini artırır ve en önemlisi mikroorganizmaların çoğalmasını azaltır. Yüksek balık yoğunluğuna sahip kapalı bir sistemde bu son derece önemlidir, çünkü uygun önlemler alınmadığı takdirde bir hastalığın yayılması oldukça kolaydır.

Gezegende UV-C radyasyonuna dirençli olduğu bilinen hiçbir mikroorganizma yoktur. Mikroorganizmanın türüne bağlı olarak farklı bir UV dozu tavsiye edilir. Aeromonas Salmonicida, Aeromonas Hydrophila, Vibrio Salmonicida ve Vibrio Anquillarum gibi yaygın bakteriler kolaylıkla inaktive edilir ve 15 mJ/cm²’nin altında bir UV-C dozuna ihtiyaç duyar. Ancak virüsler genellikle daha yüksek bir UV-C dozuna ihtiyaç duyar. Örneğin Enfeksiyöz Pankreatik Nekroz Virüsü (IPNV) yaklaşık 250 mJ/cm²’lik bir doza ihtiyaç duyar ve bazı virüsler daha da fazladır! UV dozu (mJ/cm²), ışınım (yoğunluk) ve ışınlama süresinin çarpımı olarak hesaplanır.

Sadece dezenfeksiyonun yanı sıra UV-C radyasyonu, su arıtma tesisinin bir parçası olarak kullanıldığında ozonu da yok edebilir. Ozon balıklar için son derece zehirlidir ve tanklara geri akmadan önce uzaklaştırılması gerekir. UV-C sudaki ozonu çok hızlı bir şekilde yok edebilir ve artık ozonun balık tanklarına girmemesini sağlar. UV-C radyasyonu, sudaki organik maddeleri oksitlemek için de kullanılabilir. Bazı kirleticiler doğrudan UV ışığı ile oksitlenebilir, buna fotoliz denir. Diğerleri bir oksidan (H 2 O 2 veya O 3 gibi) eklenerek oksitlenebilir.) suya, UV ışığı ile birlikte hidroksil radikalleri denilen üretilecek, buna AOP (İleri Oksidasyon Prosesi) denir. Hidroksil radikalleri suda bulunan en güçlü oksidandır. AOP ve/veya fotoliz, geosmin ve 2-MIB gibi tatsız bileşikleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılabilir.

Antiseptik lambaların görevleri su arıtma sisteminde pek çok gaz karışımı ile doldurma sağlamasıdır. Mikrop öldürücü olarak uygulanan bu yöntem en etkili sterilizasyon olarak görülmektedir. Sterilizasyon için en doğru oranda gaz karışımı oluşturulur.  Alçak basınçlı antiseptik lambalar, düşük basınçlı antiseptik lambalar, orta basınçlı civa deşarjlı antiseptik lambalar ve kuvars manşonlar ile elektronik balastlar antiseptik lamba türleri arasında yer alır.  254 nm ile yayılan UV radyasyonu, ışığın dalga boyuna işaret eden ölçümler yapmaktadır. Ozon yayan lamba türleri ise 185 nm ile çalışır. Zararlı kirleticileri ortadan kaldırır ve koku giderir.  Kaliteli ve uzun süreli kullanıma uygun lambalar ile etkili çözümler elde edilir ve çevreye de zarar verilmez.

PASİFİK ULTRAVİYOLE

Sektörünüze özel Ultraviyole Çözümleri

Comments are disabled.