PASİFİK ULTRAVİYOLE

Akvaryumlar

Su sterilizasyonunu çevre dostu ve güvenli şekilde sağlamak için UV su arıtma sistemi kullanılmaktadır. Su arıtma işleminde sistemin yeşil olarak kabul edilmesi suya hiçbir yan ürünün bırakılmaması anlamına gelmektedir.  Suya hiçbir şey katmaması ve çözünmüş oksijen ile suyun kimyasal bileşimini etkilememesi ile UV su arıtma sistemi son derece güvenli bir sistemdir.  UV su sterilizasyonu sağladığı koşullar ile hem sürdürülebilir, yeşil hem de uygun maliyetli olarak kabul edilir.

Global anlamda yüzlerce deniz akvaryumunda tarafından yeni su arıtma tesislerinde UV su arıtma sistemi kullanılır. Mevcut kimyasal proseslerin dönüşmesinde UV su arıtma sistemleri benimsenmektedir. UV su arıtma sistemlerinin faydaları ise ana başlık halinde çevre dostu, güvenli ve düşük maliyetli olarak sayılabilir.  Klor bazlı işlemler dahil olmak üzere UV su arıtma sistemleri su sterilizasyon yöntemlerine pek çok katkı sağlamaktadır. Klora dayanıklı olan ve binlerce hastalık nedeni olarak görülen mikroorganizmalar sistem tarafından yok edilmektedir.

UV su arıtma sisteminin sağladığı en önemli avantajlardan birisi çevre dostu olmasıdır. Sterilizasyon sırasında suya eklenen ürünler zararsız eklentilerdir. Bu yöntem sağladığı içerik ile çevre dostu bir arıtma sistemidir. Güvenlilik de UV arıtma sistemi için önemlidir.  UV ışığı insan sağlığı açısından son derece güvenlidir. Kimyasallar ile çalışan sistemler gibi insanlar için hiçbir risk oluşturmaz. Bu sistem ile zararlı kimyasalların satın alınmasına depolanmasına ve atılmasına gerek yoktur.  Etkili bir yöntem olan UV su arıtma sistemi bakteri, mantar, bulaşıcı hepatit, menenjit gibi pek çok mikroorganizmaları anında yok etmektedir. Ayrıca zararlı mikroorganizmaların yüzde 99,99 oranında yok olduğu sistemin etkisi kanıtlanmıştır.

UV su arıtma sistemin en büyük avantajlarından birisi FDA tarafından onaylanmış olmasıdır. Su arıtımı güvenli şekilde gerçekleşen sistemde güvenli ve etkili su sterilizasyonu sunulmaktadır. Sistem FDA tarafından onaylanan 4 sistem arasında yer almaktadır. Verimli bir sistem olan UV su arıtma sistemi hızlı ve etkili sonuçlar vermektedir. Bu etki ile mikropları anında öldürmektedir. Uygun maliyetli yapısı ile de UV radyasyon sistemi ön plana çıkmaktadır. İlk aşamada uygun maliyet ile kurulum sağlanmasının yanı sıra sistemin uzun ömürlü olması da maliyeti düşürmektedir. Tüm bunlara ek olarak maliyetin düşmesi sistemin ez ya da hiç bakım istememesinden de kaynaklanmaktadır.  Zaman ve para açısından son derece tasarruf sağlayan sitsem başka arıtma sistemleri ile karşılaştırıldığında açık ara ön sıralarda yer almaktadır.

Yüksek performanslı ve kaliteli UVC lambaları ile oluşturulan sistemde maksimum avantajlar gözlenmektedir. Bu lambaların pek çoğu floresan lambalarda olduğu gibi tipik şekilde fosfor kaplama olmadan kullanılır. UV su arıtma sisteminde kullanılan antiseptik lambalar düşük basınçlı civa lambaları ve nadir gaz deşarjlı UV lambaları olarak bilinir.

Antiseptik lambaların görevleri su arıtma sisteminde pek çok gaz karışımı ile doldurma sağlamasıdır. Mikrop öldürücü olarak uygulanan bu yöntem en etkili sterilizasyon olarak görülmektedir. Sterilizasyon için en doğru oranda gaz karışımı oluşturulur.  Alçak basınçlı antiseptik lambalar, düşük basınçlı antiseptik lambalar, orta basınçlı civa deşarjlı antiseptik lambalar ve kuvars manşonlar ile elektronik balastlar antiseptik lamba türleri arasında yer alır.  254 nm ile yayılan UV radyasyonu, ışığın dalga boyuna işaret eden ölçümler yapmaktadır. Ozon yayan lamba türleri ise 185 nm ile çalışır. Zararlı kirleticileri ortadan kaldırır ve koku giderir.  Kaliteli ve uzun süreli kullanıma uygun lambalar ile etkili çözümler elde edilir ve çevreye de zarar verilmez.

PASİFİK ULTRAVİYOLE

Sektörünüze özel Ultraviyole Çözümleri

Comments are disabled.