PASİFİK ULTRAVİYOLE

Gemilerde Balast Suyu UV

Uv Balast Suyu Yönetim Sisteminin Avantajları

Balast suyu, gemilerin yük alırken ya da yüklü değilken belirli bir dengede kalmalarını sağlayan sulardır. Gemilerin büyüklüklerine göre taşıdıkları balast sularının miktarı değişiklik göstermektedir.  Bu taşıma esnasında yük alınırken balast suyu da denize dökülür. Bu sayede dengeli ve yüksek miktarlarda yük alımı gerçekleşir. Yükü boşaltma esnasında ise gemilere balast suyu çekilir. Çekilen bu su içerisinde çok miktarda mikroorganizma ve canlılar bulunur. Bu canlılar yük gemilerinin su tankerleriyle çok uzak noktalara taşınır. Suyun boşaltım yapıldığı yerdeki yaşam alanı, tankerin içerisinde olan canlıların alıştığı ortamdan çok daha farklıdır. Bu nedenle de yeni ortama uyum problemi yaşarlar. Böylece denizin ekolojik dengesinde bozulmalar meydana gelir.

Denizlerdeki doğal dengenin bozulmasını engellemek için çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Bu düzenlemelere göre gemilerin balast suyu alımları esnasında taşıyabilecekleri canlıların oranları belirlidir. Çeşitli yaptırımlar uygulanarak bu kararların uygulanması sağlanmaktadır.

Deniz yolu kullanılarak yapılan taşımacılıklar gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle tek seferde yüksek miktarlarda malın taşınmasına imkan verdiği için dünya üzerinde en sık kullanılan taşıma yöntemi deniz ulaşımı olmaktadır. Bu nedenle de kullanılan balast suyu kullanımı da artmak da ve dünyaya ciddi bir tehlike olmaktadır. Geliştirilen yasalar ile balast suyu içerisinde bulunan canlıların azaltılması için çeşitli yönetim ve arıtım sistemlerinin kullanılması gereklidir. Birçok firma bu işlem için çeşitli düzenlerler hazırlamaktadır. Gelişen ulaşım ve taşımacılık sistemi de balast suyu arıtma sistemlerinin ekonomi pazarında kendisine sağlam bir yer edinmesine yardımcıdır.

Balast suyu yönetim yöntemlerinden birisi de ultraviyole kullanılmasıdır. Ultraviyole, dalga boyu 100 ile 400 nm arasında değişiklik gösteren ışınımlardır. Uv ışınları kendi arasında üç farklı dala ayrılmaktadır:

*UV-A (315 – 400 nm)

*UV-B (280 – 315 nm)

*UV-C (200 – 220 nm)

Bu üç kategorinin her birinin canlılar üzerindeki etkisi de farklıdır. Bu etkiler çeşitli biliminsanları tarafıdan araştırılmıştır. Örneğin Arnolf, yaptığı çalışma ile 253,7 nm dalga boyuna sahip uv ışınların maruz bırakıldığı fitoplanklarda fotosentez yapma oranının düştüğünü göstermişti.

Uv ışınlarının organizmalar üzerindeki etkileri daha çok uv-c ışınına odaklı geliştirilmiştir. İlerleyen zamanlarda uv-b’nin de etkileri araştırılmıştır.

Uv ile balast suyu arıtılması iki şekilde meydana gelir. Birincisinde suyun yüklenmesi esnasında aktarılan suya uv ışını eklendiğinde ortamdaki organizmaların DNA’larında bozulma meydana gelir. Bu bozulma balast suyu içerisinde bulaması istenmeyen canlıların üremesini engeller. Diğer bir yöntemde ise balast suyu yüklenirken daha yüksek kuvvetli uv ışığı verilir. Bu ışık ortamda bulunan bütün canlıların yok olmasını sağlar.

Balast suyunun uv ile arıtılmasının bazı avantajları vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:

-Uv sistemi uzman kişilerce kurulduğunda kendiliğinden devreye girer. Herhangi bir kullanıcının komutunu beklemez. Sistemlidir.

-Sistemin korozyona uğraması söz konusu değildir.

-Sistemin çalışması için zararlı materyallerin ya da ortamda bulunması tehlikeli olan kimyasalların depolanmasına gerek duyulmaz. Bu açıdan ekonomiktir.

-Doz ayarlanmasına ihtiyaç duyulmaz. Dozun fazla gelmesi ya da eksik kalması gibi endişeler barındırmaz.

-Organizmaların hepsinde etkilidir. Uv ışınına direnç gösteren organizma yoktur.

-Yan etkisi bulunmayan bir sistemdir.

Kullanılan bu sistem sayesinde balast sularının ekolojik dengeyi bozması engellenir. Uv ışınlı arıtma yöntemi en kesin sonuç veren yöntemlerdendir. Uv yöntemi kullanılarak yapılan arıtma sisteminin maliyeti ton miktarına göre değişiklik göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise uv ışını sistemi kurulduktan sonra periyodik olarak bakımının yapılmasıdır. Kullanılan uv lambaları, bir süre sonra etkisini yitirebilmektedir. Kontrol ve bakımının yapılması önemlidir.

PASİFİK ULTRAVİYOLE

Sektörünüze özel Ultraviyole Çözümleri

Comments are disabled.